Застосування ТФ в профілактиці і лікуванні грипу та ГРВІ

    Суть впровадження: можливість використання природних імуномодуляторів трансфер факторів в комплексній терапії та профілактиці грипу та ГРВІ.

    Пропонується для впровадження в практику амбулаторно-поліклінічних закладів, терапевтичних та педіатричних клінік природні імуномодулятори Трансфер Фактор ХF і Трансфер Фактор Едвенсд[1] в комплексній терапії та профілактиці грипу та ГРВІ.

    Стан імунологічної резистентності виступає одним із головних етіопатогенетичних чинників при багатьох хворобах інфекційного генезу, в тому числі і грипі. Одним із основних способів забезпечення нормального функціонування імунної системи та відновлення імунітету є застосування імуномодуляторів. До них відносяться природні та синтетичні речовини, здатні чинити стимулюючий чи пригнічуючий вплив на імунну систему. Цінність того чи іншого імуномодулятора визначається його ефективністю, безпечністю, зручністю в застосуванні, економічністю та ін. Найбільш адекватні організму людини природні, так звані ендогенні імуномодулятори, основу яких складають речовини, які беруть участь в регуляції імунних процесів в організмі людини. До таких ендогенних імунокоректорів належать трансфер фактори (ТФ).

    В 1949 р. Лоуренс встановив, що імунітет від однієї людини може передаватися іншій при введені їй екстракту лейкоцитів, що містять молекули, які він назвав трансфер фактори (фактори переносу). ТФ належать до цитокінів і представляють собою пептиди, що складаються із 44 амінокислот. На відміну від антитіл, яким властива значна молекулярна маса, молекули ТФ мають достатньо малий розмір та молекулярну масу від 3500 до 10 000 дальтон.

    Основна функція цих пептидів в організмі - це забезпечення імунного захисту від вірусів, бактерій, простійших, грибів, ракових клітин та інших антигенних факторів, здатних призвести до порушення життєво важливих процесів в організмі. ТФ не є видоспецифічними, їм властива універсальна ефективність, незалежно від біологічного виду донора та реципієнта. Це універсальні імунокоректори, які можуть посилювати, послаблювати чи нормалізувати імунну відповідь.

    Трансфер фактор має три фракції: індуктори, супресори та антиген-специфічні ТФ. Індуктори забезпечують загальну готовність імунної системи проти чужої агресії, антиген-специфічні трансфер фактори являють собою набір певних антигенів та цитокінів, за допомогою яких імунна система може навчитись розпізнавати мікроорганізми та антигени. Супресори регулюють інтенсивність імунної відповіді, попереджуючи алергічні та аутоімунні процеси. Цитокіни, що входять до складу ТФ, регулюють функцію клітин-супресорів, адекватну імунну реакцію та ступінь активації патологічного процесу, тобто реакція організму може бути передбачуваною і керованою. Антиген-презентуючий компонент трансфер факторів значно зменшує період презентації антигенів імунокомпетентним клітинам, прискорюючи вироблення антитіл. Вплив антиген-специфічного компоненту ТФ на активність макрофагів, цитотоксичних Т-лімфоцитів сприяє розпізнаванню антигенів, їх презентації антитіл-презентуючим клітинам і одразу приводить до синтезу антитіл на готовій "матриці" антиген-специфічного фактору.

    Перевага ТФ перед іншими імуномодуляторами в тому, що вони абсолютно нешкідливі та безпечні, мають широкий спектр дії, застосовуються перорально, не мають протипоказань до застосування, не викликають побічної дії, однаково ефективні для дорослих та дітей.

    Спочатку джерелом отримання ТФ була кров людини, пізніше стали використовувати тваринні матеріали (кров, селезінка, лімфовузли). В 1989 р. завдяки високотехнологічному запатентованому процесу ультрафільтрації був виділений концентрат ТФ із коров'ячого молозива, який отримав фірмову назву Трансфер Фактор XF™. Він очищений від крупних білкових молекул, імуноглобулінів, казеїнів, що дозволяє його використання навіть у людей з алергією до молока і лактозною недостатністю. В 2002 р. запатентований спосіб отримання ТФ з жовтка курячих яєць.

    Більш ніж півстолітнє вивчення трансфер факторів з моменту відкриття дозволило їм завоювати позиції в медицині як одного із найефективніших засобів підвищення резистентності організму до найрізноманітніших пошкоджуючих чинників. Їхній імунокоригуючий ефект був досконало вивчений та продемонстрований при багатьох інфекційних та соматичних захворюваннях, профілактиці вірусних, бактеріальних, грибкових інфекцій та паразитарних захворювань, злоякісних пухлин, аутоімунних й алергічних розладах, первинних та вторинних імунодефіцитах, при захворюваннях, що супроводжуються розладами функцій імунної системи.

    Результати досліджень, проведених в Київському медичному університеті УАНМ, дозволили оцінити ефективність і безпечність Трансфер факторів в комплексному оздоровленні дітей та підлітків, що проживають в зоні посиленого радіаційного контролю (Р.Кобилянська, Т.Гарник, Т.Козименко, 2007р., МУ УАНМ), при демієлінізуючих захворюваннях, герпесвірусній інфекції та хронічних гепатитах С (Р.Кобилянська, Т.Гарник, В.Кобилянський, 2008, 2009р, КМУ УАНМ).

    У наукових публікаціях описані позитивні результати застосування ТФ також при вірусних захворюваннях: в комплексі лікувально-реабілітаційних заходів для часто хворіючих дітей (Марушко Ю.В. із співавт., 2005, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця), при лікуванні дітей із респіраторною патологією (В.Ф. Лапшин, 2005, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України), при герпесвірусній інфекції (Драник Г.Н. з співавт., 2008, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця).

    У профілактиці і комплексному лікуванні грипу та ГРВІ доцільно використовувати наступні ТФ компанії «4 Life Reseach», США:

 

    Трансфер Фактор ХF™ (ТФ) - запатентований концентрат трансфер факторів із молозива корів, 200 мг у 1 капсулі (Свідоцтво про Державну Реєстрацію спеціальних харчових продуктів МОЗ України від 05.10.2005 р. № 151).

    Трансфер Фактор Едвенсд (ТФ Едвенсд)[1] - запатентований концентрат трансфер факторів із молозива корів та жовтка курячих яєць, 300 мг у 1 капсулі (Свідоцтво про Державну Реєстрацію спеціальних харчових продуктів МОЗ України від 05.10.2005 р. № 152).

Лікування дорослих

ТФ Едвенсд[1]

1 капсула х 3 р. на день

Протягом тижня

Лікування дітей 

- до 3 міс 

- до 2 років 

- до 7 років 

- після 10 років

 

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ або

ТФ Едвенсд[1]

 
  • 1/2 капсули х 1 р. на день

  • 1/2 капсули х 2 р. на день

1 капсула х 2 р. на день

1 капсула х 3 р. на день

 

Протягом тижня

Профілактика 

у дорослих 

ТФ або

ТФ Едвенсд[1]

1 капсула х 3 р на день 

1 капсула х 2 р. на день

Протягом 7 днів

При необхідності

повтор через 5 днів

Профілактика у дітей

- до 3 міс 

- до 2 років 

- до 7 років 

- після 10 років

 

ТФ 

ТФ 

ТФ 

ТФ

 

*1/2 капсули х 1 р. на день

* 1/2 капсули х 2 р. на день 

1 капсула х 2 р. на день 

1 капсула х Зр. на день

 

Протягом 5 днів

При необхідності

повтор через 5 днів

    Комплексна терапія, профілактика хворих на грип та ГРВІ за допомогою Трансфер Фактор ХЕТ (ТФ) і Трансфер Фактор Едвенсд (ТФ Едвенсд) [1]

    * При призначенні Трансфер факторів дітям, в залежності від віку дитини, вміст капсули можна висипати і ділити на дві частини. Давати дітям у вигляді порошку на язик (розсмоктувати) або ж розводити в одній столовій ложці теплої прокип'яченої води і капати на язик чи в ніс по 2 краплі в кожну ніздрю 3-4 рази на добу.

 

    Інформаційний лист складено: д. мед. н., професор Гарник Т.П., асистент Кобилянська P.M., к. мед. н., доцент Козименко Т.М.

 

[1] Трансфер Фактор Едвенсд – зараз Трай-Фактор, покращена формула, що містить не тільки трансфер фактори з коров’ячого молозива та жовтків курячих яєць, а й Нанофактор – низькомолекулярні поліпептиди менше 3,5 кДа.

Карта